Сряда 05, Август 2020г.

Услуги, предоставяни от ОИ

Публикувана на: 30.01.2019г. (обновена на: 30.01.2019 12:16:00)

Заявление за валидиране

виж

Заявление за издаване на дубликат

виж

Заявление за удост. свидет валидиране проф. квалиф.

виж

Заявлнеие за европейско прил. проф. квалиф.

виж

Инфо 136 - детска градина

виж

Инфо 138 - приемане и преместване

виж

Инфо 141 - диплома

виж

Инфо 143 - валидиране

виж

Инфо 147 - служ. бележка за подадено заявление ДЗИ 1

виж

Инфо 148 - издаване служ  бележка за допускане ДЗИ 2

виж

Инфо 149 - проверка способности

виж

Инфо 150 - признаване от чужбина I - VI клас

виж

Инфо 153 - дубликати

виж

Инфо 154 - удостов. проф. обучение и СПК

виж

Инфо 155 - удост. свидет валидиране проф. квалиф.

виж

Инфо 156 - европейско прил дипл. СО

виж

Инфо 156 - европейско прил. проф. квалиф.

виж

 

Сподели: