Неделя 24, Януари 2021г.

ГРАФИК ЗА НОЕМВРИЙСКАТА ИЗПИТНA СЕСИИ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 Г. - VIII - IX КЛАС САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ГРАФИК ЗА НОЕМВРИЙСКАТА ИЗПИТНA СЕСИИ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 Г. - VIII - IX КЛАС САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ГРАФИК ЗА ИЗПИТНИ СЕСИИ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 Г. - САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ГРАФИК

за провеждане на изпити през втора поправителна сесия август - септемви 2020 с ученици 8 и 10 клас СФО

Публикувана на: 16.06.2020 г.

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЮЛСКТА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2019 - 2020 за X - XI клас

ГРАФИК ЗА ИЗПИТНИ СЕСИИ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г. - САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

февруарска сесия

Г Р А Ф И К
за провеждане на изпити през ноемврийска сесия /редовна/
с ученици от V - XII клас самостоятелна форма на обучение на учебната 2019/ 2020 г.

ГРАФИК ЗА ИЗПИТНИ СЕСИИ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г. - САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ