Вторник 09, Август 2022г.

ГРАФИК

за провеждане на консултации по предмети за СФО

на учебната  2021 – 2022 година

 

ГРАФИК

ЗА ИЗПИТНИ СЕСИИ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022Г.

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Г Р А Ф И К

за провеждане на изпити през февруарска сесия /редовна/с ученици от VIII  и IX  клас самостоятелна форма на обучение на учебната 2020/ 2021 г.

ГРАФИК ЗА НОЕМВРИЙСКАТА ИЗПИТНA СЕСИИ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 Г. - VIII - IX КЛАС САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ГРАФИК ЗА НОЕМВРИЙСКАТА ИЗПИТНA СЕСИИ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 Г. - VIII - IX КЛАС САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ГРАФИК ЗА ИЗПИТНИ СЕСИИ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 Г. - САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ГРАФИК

за провеждане на изпити през втора поправителна сесия август - септемви 2020 с ученици 8 и 10 клас СФО

Публикувана на: 16.06.2020 г.

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЮЛСКТА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2019 - 2020 за X - XI клас