Събота 24, Октомври 2020г.
Текущи новини
Публикувана на: 14.10.2020г.

Правила за конкурс

за избор на ученик - стипендиант за 2020 година

ФОНДАЦИЯ “КАРОЛ ЗНАНИЕ”  учредява Годишна стипендия за новоприет студент от СУ „Св. Климент Охридски” – гр. Симеоновград в ежегоден размер на 1000 /хиляда/ лева. Волята на дарителя е с цел насърчаване стремежа на учениците към постижения в образованието и науката, както и финансова подкрепа на научния потенциал на млад студент да предостави  стипендия на ученик от Средно училище "Свети Климент Охридски" – гр. Симеоновград, който да отговаря на следните  критерии:

  1. Ученикът-стипендиант да е изявен в образователната и/или обществената си дейност през етапа на гимназиалното си образование.
  2. Ученикът-стипендиант да е приет за студент с успех над 4,50 (много добър) от приемните изпити или техни аналогични резултати, използвани при класирането му в годината на завършването.

            За провеждане на конкурса и връчването на стипендията, със Заповед на Директора на СУ „Свети Климент Охридски” град Симеоновград е определена комисия в състав: Председател: Мая Гочева  и членове:1. Атанаска Петкова , 2. Мария Палазова, 3. Милена Стоева, 4 Теодора Дочева.

   През 2020 конкурсът ще се проведе в два етапа:

първи етап:

Кандидатстване по документи – формуляр, CV и мотивационно писмо. Одобрените кандидати ще получат отговор на 16 ноември 2020 г.

Втори етап:

Индивидуално интервю с комисията- до 20.11.2020г.

Обявяване на  стипендиант.

Подписване на договор и превеждане на стипендията

Решението на комисията е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

Условия за кандидатстване

За да вземете участие в конкурса през 2020, трябва да отговаряте на следните условия:

  • Имате българско гражданство;
  • Можете да предоставите потвърждение за прием в университет с начална дата на курса на обучение през 2020г.;
  • успех над 4,50 (много добър) от приемните изпити или техни аналогични резултати, използвани при класирането му в годината на завършването.

 

Защо го правим ?

Искаме да насърчим учениците да са активни и да се изявяват, да си поставят цели и да ги постигат, да са мотивирани да продължат образованието си и да постигат успехи.

Първото отличие ще бъде връчено на 6 декември,  празник на Община Симеоновград.

Сподели: