Понеделник 17, Юни 2024г.
Текущи новини
Публикувана на: 28.05.2024г.

Проект № BG05M2OP001-0001 „ Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Публикувана на: 22.06.2023г.

Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“