Неделя 25, Октомври 2020г.
Текущи новини
Публикувана на: 14.10.2020г.

Правила за конкурс

за избор на ученик - стипендиант за 2020 година

Публикувана на: 14.10.2020г.

Фондация Карол Знание учредява стипендия за новоприет студент от Симеоновград

Публикувана на: 07.10.2020г.

Фондация Карол Знание учредява стипендия за новоприет студент от Симеоновград

Публикувана на: 07.10.2020г.

Стипендиантът от Симеоновград не се бои да опитва и търси възможности