Петък 14, Август 2020г.

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

Публикувана на: 21.11.2019г.

            Във връзка със Закона за предучилищното и училищно образование към всяко училище се създава Обществен съвет. Общественият съвет подпомага развитието на училището и съдейства за граждански контрол на управлението му. Състои се от нечетен брой членове – родители и представител на финансиращия орган.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

         Уведомявам  ви, че на 09.12.2019г./понеделник/ от 18.00 ч. в кабинет 20 на  СУ „Св. Климент Охридски“ ще се проведе събрание на родителите за определяне състава на Обществения съвет към СУ- втори етап.

Покана  ще получите по Вашето дете.

От ръководството

Сподели: