Петък 14, Август 2020г.

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

Училищен учебен план 1 клас 2018-2019

виж

Училищен учебен план 2 клас 2018-2019

виж

Училищен учебен план 3 клас 2018-2019

виж

Училищен учебен план 4 клас 2017-2018

виж

Училищен учебен план 5а клас 2018-2019

виж

Училищен учебен план 5б клас 2018-2019

виж

Училищен учебен план 5в клас 2018-2019

виж

Училищен учебен план 6аклас 2018-2019

виж

Училищен учебен план 6б клас 2018-2019

виж

Училищен учебен план 7а клас 2018-2019

виж

Училищен учебен план 7б клас 2018-2019

виж

Училищен учебен план 7в клас 2018-2019

виж

Училищен учебен план 8а клас профил 2018-2019

виж

Училищен учебен план 8б клас професионално образование 2018-2019

виж

Училищен учебен план 9 клас  професионално образование 2018-2019

виж

Училищен учебен план 10 клас 2017-2018

виж

Училищен учебен план 10 клас - непрофилирана 2017-2018

виж

Училищен учебен план 11 клас 2017-2018

виж

Училищен учебен план 12 клас 2017-2018

виж

Сподели: