Петък 14, Август 2020г.

Училищен учебен план 2016-2017

ГОДИШЕН ПЛАН С КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА 2016-2017

виж

ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016-2017

виж

ГРАФИК ЗА ИЗПИТНИТЕ СЕСИИ ЗА УЧЕБНАТА 2006-2017 САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

виж

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИЯ ЧАС ПО ФВС ПЪРВИ СРОК 2016-2017

виж

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НОЕМВРИЙСКАТА СЕСИЯ 2016-2017 САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

виж

 

 

Сподели: