Петък 14, Август 2020г.

Г Р А Ф И К
за провеждане на изпити през ноемврийска сесия /редовна/
с ученици от V - XII клас самостоятелна форма на обучение на учебната 2019/ 2020 г.

виж

Сподели: