Вторник 11, Май 2021г.

ПРАВИЛНИЦИ ЗА УЧЕБНА 2016/2017

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

виж

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЕМАНЕ И ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛН ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА 2016-2017

виж

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО ПРЕЗ 2016-2017

виж

ПРАВИЛНИ ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД 2016-2017

виж

 

Сподели: