Събота 20, Юли 2024г.
История на училището

Сведенията за учебното дело в град Симеоновград говорят, че първото светско училище е открито през 1845 г. в  малка сграда, направена от плетеница, измазана с кал, намираща се в двора на църквата „Свети Николай”.                       

След Освобождението на България Симеоновград, тогава Търново- Сеймен, остава в пределите на Източна Румелия. Градът се развива, става околийски център с мирово съдилище, медицински участък, със земеделска и народна банка, с местен пазар, с оживен ж.п. възел, с поделение на 30-ти пехотен шейновски полк. Това съсредоточава значителна интелигенция- учители, банкови и съдебни служители, лекари, търговци и други.

Създаденото преди Освобождението училише се развива в пълно основно училище, но всички сейменци- както тогава се наричали  симеоновградчани, желаели да се открие гимназия, която ще привлече жадните за образование млади хора от околните селища. През 1921 г. се открива непълна гимназия /реалка/. И през декември 1944 г, с указ на Министерския съвет е издадена наредба- закон за откриване на гимназия в град Симеоновград. В края на януари 1945г. гимназията е вече реалност с директор Ангел Запрянов от град Стара Загора, учител по български език. Началото е изпълнено с трудности, но оптимизмът е голям. През 1959 година учениците наброяват 340, разпределени в 11 паралелки. Същата година гимназията е трансформирана в Средно политехническо училище „Васил Коларов” след обединяване със средния курс от училище „Георчо Коруджиев”. Броят на учениците е вече 550 в 16 паралелки. Развитието на образованието и реформите слагат своя отпечатък – през 1972година училището вече е ЕСПУ, което през 1985г. се обединява със СПТУ по машиностроене с 672 ученици в 23 паралелки. На 14.05.1990г. училището се преименува в СОУ „Свети Климент Охридски” с решение на учителския съвет и на ИК на ОбНС- Симеоновград. По настоящем, със ЗПУО от 1.08.2016г училището е трансформирано в Средно училище/СУ/. В него учат ученици 440 на брой от предучилищна група до 12 клас в 20 паралелки.. Обособена е професионална паралелка със специалност: „Производство на кулинарни изделия и напитки” и професия „Готвач”, която дава възможност на младите  хора да се реализират на българския и европейския пазар на труда.

През 74- годишната история  училището са завършили  много ученици, доказали се в различни   сфери на обществения  живот.

Сподели: